DOLAR: 2.70 TL
EURO: 3.01 TL

Kredili Sistem İnkılap Tarihi I – 6.Ünite Test Soruları

Resim bulunamadı

1.Padişah Vahdettin 21 Aralık 1918’de mebusan meclisini  kapatmış ve İktidarın uygulamalarını eleştirecek yapıyı ortadan kaldırmıştır.

Mebusan Meclisinin açılması konusu aşağıdakilerden  hangisinde gündeme gelmemiştir?

 

A)Misak-ı Milli

B)Erzurum Kongresi

C)Sivas Kongresi

D)Saltanat Şurası

E)Amasya görüşmeleri

 

2.TBMM’nin açılması ile birlikte en yaşlı üye sıfatıyla ilk meclis başkanlığı yapan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Mustafa Kemal

B)Rauf Orbay

C)Şerif Bey

D)Ali Şükrü Bey

E)Kazım Karabekir

 

3.Mustafa Kemal’in TBMM’ye sunduğu ve TBMM tarafından  kabul edilen  önerilerden hangisi daha sonra TBMM tarafından Saltanatın kaldırılmasına hukuki dayanak teşkil etmiştir?

 

A)Hükümet kurmak zorunludur

B)Geçici hükümet kurmak ya da padişah vekili atamak doğru değildir

C)Yasama ,yürütme TBMM’ye aittir

D)TBMM’nin üstünde bir güç yoktur

E)Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır

 

4.I.TBMM döneminde Bakanlar kurulunun görevini yapan organ aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Heyet-i vükela

B)İcra Vekilleri heyeti

C)İcra encümeni

D)Layiha encümeni

E)Müdafaa-i hukuk grubu

 

5.Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM’nin faaliyetleri arasında gösterilemez?

 

A)Lozan anlaşmasının onaylanması

B)Hakimiyet-i milliye gazetesinin çıkarılması

C)Teşkilat-ı Esasiye kanununun çıkarılması

D)İstiklal mahkemelerinin kurulması

E)Kurtuluş savaşının gerçekleştirilmesi

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM’nin özellikleri arasında yer almaz?

 

A)Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

B)Meclis hükümeti sitemini benimsemiştir

C)Güçler birliği ilkesini benimsemiştir

D)İnkılapçıdır

E)Siyasi partiler yoktur

 

7.TBMM için tartışılan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 

A)Kurultay

B)Meclis-i kebir

C)Meclis-i Kebir-i Milli

D)Mebusan Meclisi

E)Kurucu meclis

 

8.I.TBMM’de siyasi partiler yok gruplar vardır.

I.İslamcı sosyalizmi benimsemişlerdir

II.Yeni dünya adında yayın organları vardır

III.Anadolu’da Rusyanın yardımı ile Bolşevik ihtilal yapmayı amaçlar

Yukarıda özellikleri verilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Halk zümresi        

B)Islahat grubu

C)İstiklal grubu

D)Yeşil ordu grubu

E)Müdafaa-i hukuk grubu

 

9.Mustafa Kemal ,TBMM açıldıktan sonra farklı rejim savunucularına mesaj vermek amacıyla TBMM’nin hangi esas üzerine kurulduğunu belirtmiştir?

 

A)Sosyalist

B)İslamcı

C)Halkçı

D)Monarşik

E)Devletçi

 

10.I.TBMM’de mutedil milliyetperverler olarak tanınan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Tesanüd grubu

B)Islahat grubu

C)İstiklal grubu

D)Yeşil ordu grubu

E)Müdafaa-i hukuk grubu

 

11. Atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya girmiştir?

 

A)1923         B)1928        C)1934

D)1935         E)1937

 

12.I.TBMM’de II.Grup milletvekillerinin en faali ve en önemli ismi aynı zamanda I.Gruba en şiddetli muhalefet yapan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Kazım Karabekir

B)İsmet İnönü

C)Adnan Adıvar

D)Hüseyin Avni Bey

E)Mersinli Cemal Paşa

 

13.Türk tarihinde parti adıyla kurulan ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Ahrar fırkası

B)İttihat Terakki Fırkası

C)Hürriyet itilaf Fırkası

D)Cumhuriyet halk Fırkası

E)Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

14.Mustafa Kemal’in gayretleri ile muhalif sol güçleri  aşırılıklardan uzak tutmak ve kontrol altına almak düşüncesi ile kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Halk İştirakiyyun Fırkası

B)Türkiye komünist Fırkası

C)Halk Fırkası

D)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

E)Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

15.Aşağıdakilerden hangisi Halk Fırkası için söylenemez?

 

A)Kuruluşunda dini düşünceler etkili olmuştur

B)I.Grup milletvekilleri ile Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur

C)Temeli Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetine dayanır

D)Tüm inkılapları bu parti yapmıştır

E)1950 yılına kadar tek başına iktidarda kalmıştır

 

16.Cumhuriyet Halk Fırkasının 1927 tüzük değişikliğinde hangi ilke yoktur?

 

A)Cumhuriyetçilik          B)Milliyetçilik

C)Halkçılık                       D)Laiklik

E)Devletçilik

 

17.Cumhuriyet Halk partisinde değişmez genel başkan olarak nitelendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Mustafa Kemal

B)İsmet İnönü

C)Recep Peker

D)Fethi Okyar

E)Hasan Saka

18. .I.TBMM’de çok farklı gruplar olmasına rağmen bu gruplar arasında bazı konularda fikir birliği olduğu görülmüştür.

I.TBMM’de tüm grupların üzerinde uzlaştığı temel konu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Saltanat

B)Bağımsızlık

C)Egemenliğin kullanılış şekli

D)Halifelik

E)İnkılaplar

 

 

19.I.Yeşil ordunun aşırı sol kanadı tarafından kurulmuştur

II.Emek adında gazete çıkarmışlardır

III.Hükümet tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş hatta açıkça cephe alınmıştır

 

Yukarıda  özellikleri verilen siyasi  parti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Halk İştirakiyyun Fırkası

B)Türkiye komünist Fırkası

C)Halk Fırkası

D)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

E)Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

20.Halk Fırkası umdeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

A)Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

B)Saltanatın kaldırılması kararı değiştirilemez

C)Askerlik süresi kısaltılacaktır

D)Kadınlara seçme seçilme hakkı verilecektir

E)Mahkemeler ve hukuk sistemi iyileştirilecektir

 

CEVAPLAR

1A 2C 3D 4B 5A 6D 7A 8D 9C 10A 11E 12D 13A 14B 15A 16E 17B 18B 19A 20D

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık