DOLAR: 2.88 TL
EURO: 3.13 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku

2 yıl önce
386 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

· CMK’da yürürlüğe giren bir norm, failin lehine ya da aleyhine olsun, yürürlüğe girdikten sonraki olayların tümüne uygulanır.Buna  derhal uygulamalık ilkesi denir.

 

· CMK’da kıyas mümkündür. (cezada mümkün değildir)

 

· CMK’da da ceza hukukundaki gibi örf ve adetler kaynak olmaz

 

· CMK’ta da C.H olduğu gibi mülkilik ilkesi ve şahsilik ilkesi geçerlidir. (istisnalar hariç)

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA HAKİM OLAN İLKELER

 

1) Hakimin olaya kendisi çözeyim diyemez. Cezai uyuşmazlığı çözmesi için onun önüne gidilmesi lazım.

 

2) Şüphenin sanık lehin yorumlanması. Masumiyet Karinesi: Suçlu olduğu ispat edilinceye kadar herkes masumdur.

 

3) Mecburilik ilkesi

 

Ceza Muhakemesi Kanuna göre kamu davası açmak savcının görevidir. Bu anlamda yeni Ceza Muhakemesi Kanunumuz şahsi dava yoluna da yer vermemiştir.

 

Kamu davası açmakla görevli olan savcı kamu davasının açılması için yeterli delillere ulaşmış ise dava açmak mecburiyetindedir.

 

Yeterli delilleri toplamış olmasına rağmen savcı dava açmazsa:

 

3.1.idari denetim

 

aa. Başsavcıya itiraz. Duruma göre başsavcı savcıya dava aç emri verebilir.

 

bb. Valiye bildirmek. Vali savcıya dava aç emri veremez. Zaten yeni CMK bu yolu kabul etmemiştir.

 

cc. Adalet Bakanına bildirmek. Adalet Bakanı savcıya zaten dava açma emri hiçbir zaman veremezdi. Sadece savcıya dava aç emri verebilmekteydi. kaldı ki yeni CMK bu yolu da kaldırmıştır.

 

3.2.yargısal denetim

 

Savcı yeterli delil toplamış olmasana rağmen dava açmazsa dava açmayan savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına 15 gün içerisinde itiraz edilir. Duruma göre ağır ceza mahkemesi, savcıya dava aç emri verebilir. Bu emir savcıyı bağlayıcıdır. Eğer yapılan itirazı reddederse bu durum savcının dava açmamakta doğru karar verdiği anlamına gelir.

 

Ancak eğer savcı yeterli delil toplamış olmasına rağmen takdir yetkisini kullanarak

 

aa. Cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların

 

bb. Ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmayabilir.

 

 Savcının takdir yetkisini kullanarak dava açmadığı bu iki halde yargısal denetim yolu işletilemez.

 

4) Evvelden ihbar ilkesi. Sanığa, hangi suçtan dolayı yargılanacağını bildireceksin ki savunmaya hazırlansın.

 

5) Tasarruf edilmezlik ilkesi

 

a) Savcı açısından,

 

Kamu davasını açan savcı açtığı davayı geri alamaz.

 

Ancak eğer savcı açmış olduğu kamu davası sebebi ile pişmanlık duymakta ise, hakkında dava açtığı kişinin beraatini ister.

 

Çünkü savcı davanın şahıs itibari ile tarafı olmayıp makam itibari ile tarafıdır.

 

Bu sebeple savcı, hakkında dava açacağı kişinin aleyhine olan delilleri toplamak mecburiyetinde olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamak mecburiyetindedir.

 

b) Taraflar açısından,

 

Davanın tarafları haklarında sürdürülmekte olan yargılama faaliyetini, yani kamu davasını kendi aralarında anlaşarak sona erdiremezler. Başka bir ifade ile tarafların davanın sona erdirilmesine yönelik suçu işlediklerini kabul etmiş olmaları  mutlaka da hakimi bağlayıcı nitelikte değildir.

 

6) Çelişme ilkesi ve yetkilerde denge ilkesi

 

7) Doğrudan doğruyalık  ilkesi  

 

8) Delil serbestisi ilkesi  

 

a) Ceza muhakemesinde delillerin ileri sürülmesi açısından zaman sınırlaması yoktur.

 

b) Caza muhakemesinde delilleri ileri sürebilme açsından kişi sınırlaması da yoktur. yani herkes delil ileri sürebilir.

 

c) Ceza muhakemesinde kesin delil, kesin karine kavramları da geçerli değildir.

 

d) Ceza muhakemesinde delil serbestisi ilkesi hakimdir. Yani her şey her şeyle ıspatlanabilir kuralı geçerlidir.

 

Ancak;

 

aa. Sanığın ya da şüphelinin özgür iradesine yada başka kişilerin özgür iradesine dayanmayacak şekilde delil elde etmek yasaktır. Aynı doğrultudaki hüküm 2001 anayasa değişiklikleri ile anayasaya da girmiştir.

           

bb. Şayet sanığı ya da başka kimselerin özgür iradesine dayanmayacak şekilde delil elde edilmiş ise, velev ki bulara sonradan rıza gösterilmiş olsun, bu tür delillere göre hüküm verilemez.

 

cc. duruşmanın  usulüne göre yapılmadığını iddia eden bu durumu ancak duruşma tutanağı ile ıspat edebilir.

 

dd. Hakimin reddini iddia eden bu  iddiasını ispatla yükümlüdür ( ıspat külfeti yasağının istisnası). bu anlamda hakimin reddini iddia eden yemini delil olarak kullanamaz.

 

9) Ceza muhakemesinde ıspat külfeti yoktur.     

 

10) Yargıcın resen araştırma yetkisi vardır.

 

11) Davasız yargılama olmaz ilkesi

 

12) Muhakemesiz ceza olmaz ilkesi (Önödeme ve uzlaşma hali hariç)

 

MUHAKEME FAALİYETİ

 

Yargılama Makamı                                      İddia Makamı                                      Savunma Makamı

Yargıçlık                   Mahkeme                     Toplumsal               Bireysel                Şüpheli                Müdahil ve vekili       

Makamı                    Makamı                        (kamusal-savcı)       (müdafi)                                                                    .                                                                

Sanık                                                                                                                                                                            .

 

YARGIÇ

 

Hakimler savcılar yüksek kurulu atar. Kurul 7 kişiden oluşur.

 

Olağan (tabi) Yargıç: Suçun işlenilmesinden önce kurulan mahkemenin yargıcıdır. (bizim sistem)

 

Yargıç, bağımsız olmalıdır. Yasama organı hakime soru soramaz, telkinde bulunamaz. Yürütme ve yargıya çevreye (medyaya) karşı da bağımsızdır.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık