DOLAR: 3.03 TL
EURO: 3.38 TL

Dört Halife Dönemi

1 yıl önce
353 kez görüntülendi

Dört Halife Dönemi

Dört Halife Dönemi

 

Hz. Ebubekir Dönemi

Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Hz. Ebubekir 632 yılında halife seçildi.

Bu dönemde;

-Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusu Yemen’e gönderilerek yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.

-Dinden dönenlerle mücadele edildi

-634 yılında yapılan Yermuk Savaşı ile Bizans orduları yenildi ve Suriye kapıları Müslümanlar’a açıldı.

-Kur’an-ı Kerim’in ayetleri toplandı ve bir kitap haline getirildi.

Hz. Ebubekir 634 yılında hastalandı ve 63 yaşında vefat etti.

 

UYARI : Hz. Muhammed’in yaymış olduğu İslamiyet, Hz. Ebubekir döneminde iyice kökleşmiş ve İslamiyetin özüne yönelik tehditler ortadan kaldırıldı.

 

Hz. Ömer Dönemi

Hz. Ebubekir’in vefatı üzerine 634 yılında Hz. Ömer halife seçildi.

A-Fetihler

-635 yılında yapılan Ecnadin Savaşı sonunda İslam orduları galip geldi ve Suriye Müslümanlar’ın denetimine girdi.

UYARI : Bu savaşla İran yolu Müslümanlar’a açıldı.

 

-Suriye’nin yanı sıra Filistin ve Kudüs de denetim altına alındı.

UYARI : Suriye’nin denetim altına alınması ile birlikte İslam dünyası Anadolu ile komşu olmuştur.

 

-632 yılında Amr İbn-ül As komutasındaki islam ordusu, Bizans’ın elinde bulunan Mısır’ı fethetti.

UYARI : Mısır’ın alınması ile İslamiyet ilk defa Kuzey Afrika’da yayılmaya başladı. Böylece, Bizans İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’daki egemenliği sarsıldı.

 

-634 yılında Ebu Ubeyde komutasındaki İslam ordusu Köprü Savaşı’nda Sasanilere yenildi. Sa’d Bin Ebi Vakkas komutasında yeni bir ordu , 636 yılında Kadisiye Savaşı’nda Sasani ordusunu yendi ve bütün Irak’ı ele geçirdi.

UYARI : Bu dönemde, Suriye, Filistin ve Kudüs’ün Müslümanlar tarafından alınması ile Bizans’ın Orta Doğu’daki varlığı sona erdi.

-Sasani ordusu, 642 yılında yapılan Nihavend Savaşı ile tekrar yenildi. Bu savaş ile Sasani Devleti sona erdi.

 

B-Hz. Ömer Dönemindeki Teşkilatlanma Çalışmaları

           Hz. Ömer zamanında bir çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı.Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.

-Mali ve askeri özellik taşıyan ilk “divan örgütü” kuruldu.

-Fethedilen yerler, ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı.Başlarına valiler atandı.

-İlk adli teşkilat kuruldu.Eyaletlere kadılar tayin edildi.

-Hicri takvim düzenlendi.

-İlk düzenli ordu kuruldu ve sınır boylarında ordugah şehirleri kuruldu.

-Askeri harcamaları karşılamak için İkta sistemi oluşturuldu.

-Beytülmal olarak adlandırılan ilk devlet hazinesi oluşturuldu.

 

Hz. Osman Dönemi

 

Hz. Ömer’in ölümü üzerine 644 tarihinde, Emevi soyundan Hz. Osman halife seçildi.

-Abdullah Bin Sa’d komutasında İslam ordusu Tunus bölgesini aldı.

-Suriye valisi Muaviye, 649 yılında Kıbrıs, Rodos ve Girit’i fethetti.

-Azerbaycan’ın fethi tamamlandı.

-Trablusgarp, Tunus, Horasan ve Harezm ele geçirildi.

-Kur’an-ı Kerim çoğaltıldı.

 

NOT:İlk islam donanması bu dönemde Şam valisi Muaviye tarafından kuruldu

UYARI : Bu, Kur’an-ın değişmeden günümüze kadar gelmesini sağladı.

 

Hz. Osman Emevi kökenli olduğu için kendi sülalesinden olan kişileri devlet içinde önemli mevkilere getirdi.

UYARI : Bu durum İslam dünyasında ileride ortaya çıkacak ayrılıklar için zemin oluşturmuştur.

 

Hz. Osman, 656 yılında bir ayaklanma sırasında öldürüldü.

 

Hz. Ali Dönemi

Hz. Osman’ın ölümü üzerine Hz. Muhammed’in damadı ve amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali halife seçildi. Hz. Ali’nin halifeliği Emeviler sülalesinin hoşuna gitmedi.Hz.Osman'ın katillerinin bulunması ve cezalandırılması meselesi anlaşmazlıklara neden oldu.

 

Cemel Olayı:(656)

Hz.Ali taraftarlarıyla ,Hz.Muhammed'in eşi Hz.Aişe taraftarları arasında gerçekleşti.

Yapılan savaşta Hz. Ali galip geldi.

Bu savaşla müslümanlar arasında ilk ayrılıklar ortaya çıkmaya başladı.

UYARI :Bu olaydan sonra Hz. Ali güvenlik gerekçesiyle devletin merkezini Kufe’ye taşıdı. Böylece, İslam Devleti’nin merkezi ilk defa değişti.

 

Sıffin Savaşı (657)

Hz. Ali ile Şam valisi  Muaviye taraftarları arasında gerçekleşti.

Muaviye taraftarlarının Kuran sayfalarını mızrakların ucuna takması sonucu savaş durdu ve mesele hakemlere bırakıldı.

 

Hakem Olayı

Sıffin Savaşı’nda bir sonuç alınamayınca taraflar, iki taraftan da seçilecek birer hakemin kararına başvurmayı gerekli gördü.

Hz. Ali’nin hakemi Ebu Musa el-Eş’ari, Muaviye’nin hakemi ise Amr İbn-ül As oldu.

Hakemler Muaviye’nin entrikası sonucu onu halife seçti.

Müslümanlar üç gruba ayrıldı.

1. Hz. Ali taraftarları; Şiiler

2. Muaviye taraftarları; Sunniler

3. Tarafsızlar (Hariciler)

 

UYARI : Bu olayla İslam dünyasında ilk ayrılıklar başlamış ve mezhep ayrılıklarının temeli atılmıştır.

 

Hariciler’in ayaklanması sonunda 661 yılında Hz. Ali öldürüldü.

 

UYARI : Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında yapılan savaşlardan dolayı fetihler durgun geçmiş ve Tunus kaybedilmiştir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık