DOLAR: 2.88 TL
EURO: 3.13 TL

İslam öncesi Türk Tarihi Test Soruları I

1 yıl önce
552 kez görüntülendi

İslam öncesi Türk Tarihi Test Soruları I

İslam öncesi Türk Tarihi Test Soruları 

 

islam-oncesi-türk-tarihi-testleri 194x260

 

1. Dede Korkut hikayeleri hangi iki Türk boyunun mücadelesini anlatır ?

 

A) Bulgar – Macar

B) Oğuz – Kıpçak

C) Hazar – Avar

D) Kıpçak – Türgiş

E) Göktürk – Hun

 

2.İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal yapı içerisinde  “sülale” yi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Oguş             B) Budun           C) Boy       D) Toy                E) Urug

 

3.İstanbul ilk kez aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi tarafından kuşatılmıştır?

 

A) Bulgarlar               B) Avarlar       C) Selçuklular            

D) Osmanlılar            E) Macarlar

 

4. Orta Asya'da Avar egemenliğini sona erdirerek  552 yılında kurulmuş olan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Uygur           B) Hun          C) I.Göktürk      

D) Moğol           E) Akhun  Devleti

 

5. Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
 

A) Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
B) Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
C) Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
D) Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
E)İpek yoluna egemen olma mücadelesi

 

6. Orta Asya Türk devletlerinde sosyal yaşantıyı aşağıdakilerden hangisi düzenler?

A) Kağan                     B) Kurultay      C) Töreler       

D) Yazılı kurallar           E) İslâmiyet

 

7. I.Kurgan        II.Balbal         III.Koşuk    IV.Sav               V.Yuğ

Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk devletlerinde ahiret inancının olduğunu gösterir?

 

A)I-II          B)II-III         C)Yalnız  III     D)I-II-V       E)III-IV

 

8.  Hunlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 

A) Bilinen ilk Türk devletidir
B) Bütün Türk topluluklarını bir bayrak altında toplamışlardır
C) Çin'e baskıları, Çin seddinin yapılmasına neden olmuştur
D) Anadolu'ya akınlar yapmışlardır
E) Askeri örgütlenmeleri onlu sisteme dayanır

 

9. Orta Asya Türk toplumlarında;
I. Suçlulara kısas cezası uygulanmıştır
II. Mimari gelişmemiştir
III. Sosyal sınıflaşma oluşmamıştır

Yukarıdaki oluşumların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Dışa kapalı bir sosyal yapıya sahip olmaları
B) Göçebe bir yaşam tarzı sürdürmeleri
C) Sürekli savaş halinde olmaları
D) Millet duygusunun geç gelişmesi
E) Dini inançlarının etkisi

 

10. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde geleneklere göre devlet prensler arasında bölünürdü.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

 

A) Sağlıklı bir devlet örgütü kurabilmiştir.
B) Boylar halinde yaşamışlardır.
C) Devlet yönetimini kurultay üstlenmiştir
D) Göçebe yaşamışlardır.
E) Siyasi birlik uzun süre devam etmemiştir

 

11. I. Göktürkler

II. Uygurlar

III. Asya Hun Devleti
Yukarıda verilen Türk devletlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımda gelişmiş olmaları
B) İslamiyetten önce yaşamaları
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Kavimler göçünü başlatmaları
E) Yazılı kaynak bırakmaları

 

12. İlk Türk devletlerinde hakanın görevlerinden;

I.Töre kanunlarını uygulamak

II.Halkı doyurmak

III.Halkı giydirmek

hangileri sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösterir?

 

A)Yalnız I    B)I-II     C)Yalnız III   D)II-III   E)I,II,III

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce inandığı Gök Tanrı inancı için söylenemez?

 

A)Tek tanrı anlayışı vardır

B)Ahiret inancı vardır

C)Temizliğe önem verilmiştir

D)Din adamlarına şaman denir

E)Teslis (üçleme) inancı vardır

 

14.I.Museviliği kabul eden ilk Türk devletidir

II.Ticareti geliştirmişlerdir

III.Türklerle müslümanlar arasındaki ilk savaşlar bu Türk devleti döneminde başlamıştır

Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Avarlar         B)Hazarlar          C)Bulgarlar       D)Uygurlar       E)Türgişler

 

15.İslam Öncesi Türk devletlerinde hükumdar seçiminde uygulanan yöntemlerden ;

I.Kut anlayışı

II.Ekberiyet sistemi

III.Veraset sistemi

hangisinde   başa geçecek kişi belirginlik kazanmıştır?

 

A)Yalnız II       B)II-III         C)Yalnız III    D)I-III          E)I-II-III

 

CEVAPLAR:

1B 2E 3B 4C 5E 6C 7D 8D 9B 10E 11B 12D 13E 14B 15A

 

 

İslam öncesi Türk Tarihi Test Soruları I Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık