DOLAR: 3.00 TL
EURO: 3.37 TL

Tam Yargı Davası

2 yıl önce
313 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

 

Tam yargı davası, idari ve eylem ve işlemler neticesinde kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesine istemiyle idari yargıda açtıkları davalardır.

 

1. Tam Yargı Davası – İptal Davası Karşılaştırması

 

Tam yargı davası ile iptal davası arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır:

 

– Her iki dava türüne de aynı yargılama yöntemi uygulanır.

 

– İptal davasına yalnız tek yanlı idari işlemler konu olabilir. Tam yargı davalarına ise tek yanlı idari işlemler, idari eylemler ve hatta idari sözleşmeler konu olabilir.

 

– İptal davası objektif niteliktedir. Tam yargı davası ise sübjektif niteliktedir. Bu tür davalarda, davacı kendisinin bir sübjektif hakkının ihlal edildiğini iddia eder ve idareye bir borç yükletilmesini talep eder.

 

– İptal davası açabilmek için bir menfaatin ihlal edilmiş olması yeterlidir. Tam yargı davası açabilmek için ise, davacının kişisel haklarının doğrudan muhtel olması, yani ihlal edilmiş olması gerekir.

 

– İptal davasının sonuçlarından yerine göre üçüncü kişilerde yararlanabilir. Oysa tam yargı davalarının sonuçlarından sadece ve sadece davanın tarafları yararlanır.

 

2.    Tam Yargı Davasının Ön Koşulları

 

a)    Göreve ilişkin ön koşullar (İptal davası ile aynı)

 

b)    Yetkiye ilişkin ön koşullar

 

İdari Yargılama Usulü Kanununun 36’ıncı maddesine göre, idari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla,

 

– Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

 

– Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

 

– Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer idare mahkemesidir.

 

İdari sözleşmelerde yetkili mahkeme idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

 

Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme: Dava konusu işlemi yapan, dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

 

a)    Davacıya İlişkin Ön Koşullar

 

Tam yargı davası açabilmek için ‘‘menfaat ihlali’’ şartı yetmemekte, ‘‘hak ihlali’’ şartı da aranmaktadır. Kişisel bir hakkı, yani ‘‘para ile ölçülebilir bir menfaati’’ ihlal edilenler ancak tam yargı davası açabilirler.

 

b)    Davalıya İlişkin Ön Koşullar

 

Zarar bir idari işlemden meydana gelmişse, davalı dava konusu işlemi tesis eden idari makamdır; zarar bir idari hizmetin yürütülmesine ilişkin bir idari eylemden kaynaklanmışsa, davalı, hizmeti nihai olarak düzenleyen en yüksek makamdır.

 

Biçime ilişkin ön koşullar

 

İptal davası ile aynıdır. Ayrıca uyuşmazlık konusu olan parasal miktar da belirtilir.

 

c)    Konuya İlişkin Ön Koşullar

 

–       İdari işlemlerden doğan zararlara karşı tam yargı davası açılması

 

–       İdari eylemlerden kaynaklanan zararlara karşı tam yargı davası açılması: Ön karar şartı

 

–       İdari sözleşmelerden dolayı tam yargı davası açılması

 

d)    Süreye İlişkin Ön Koşullar

 

e)    Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları

 

İdarenin sorumluluğunun koşullarıdır.

 

1.    Tam Yargı Davalarının Sonuçları

Tam yargı davalarında mahkeme, ya davanın reddine, ya da kabulüne karar verir. Tazminata mahkumiyet halinde, ‘‘tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.’’ Dolayısıyla idare mahkemesinden idareyi tazminat ödemeye mahkum eden bir karar alan bir davacı, lehine hükmedilen tazminatı idareden alamazsa, yapması gereken şey, icra dairesine gidip idare aleyhine icra takibinde bulunmaktır.

 

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık