DOLAR: 3.03 TL
EURO: 3.38 TL

Vergi Tarifesi

1 yıl önce
212 kez görüntülendi

Vergi Tarifesi

VERGİ TARİFESİ

 

Dar anlamda è kastedilen vergi oranıdır. Matrahın vergi olarak alınan kısmın yüzdesi. Vergi oranı bize ödenecek vergi miktarını verir. Ancak bu oran aynı zamanda kişilere ilişkin indirimleri de içerir.

Geniş anlamda è ödenecek vergi miktarının bulunması için uygulanan kurallar bütünüdür.

 

Tevzi vergi è devletin bir yıl önceden üstlenilen kamu hizmetlerini yerine getirmek için gerekli miktarı bazı kriterlere göre kişilere dağıtarak elde ettiği vergi. Artık dünyada uygulanmamaktadır. Köylerde salma usulü buna benzer. Orana dayalı vergi günümüzde geçerlidir. Vergi 4 gruba ayrılır.

1)      sabit miktar : mekruh. Harç ve damgalarda. Belli bir orana dayanmaz. Kişiler bakımından farklılaştırma söz konusu değildir. Vergide adillik ilkesinden uzakta. Yararlanma vergilerinde ortaya çıkar.

2)      Artan oran vergi

Miktar değiştikçe oranda artar. Bu artışta iki usul uygulanır. Bunlar sınıf usulü ve dilim usulüdür. Sınıf usulünde bir birim arttığında fazla oran uygulanacağından eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Bunu engellemek için dilim usulü ortaya çıkmıştır.

 

11 milyar için;       2          milyar                 % 20            400-

                            2 – 5      milyar                 % 25            750-

                            5 – 10    milyar                 % 30         1,500-

                          10 – 25    milyar                 % 35            350-

                          25 – 50    milyar                 % 40

                          50            milyar +             % 45        3 milyar vergi ödenir.

Gelir arttıkça uygulanacak vergi oranı da artar. Çok unsurlu artan oranda birden fazla unsur oranı etkiler. İntikal eden miras oranı ve akrabalık derecesi veraset intikal vergisinde birden çok unsura örnektirler.

3)      azalan oran.

Vergi farkı è bizim sistemde vergi borcunu doğuran an verginin doğduğu andır.

 

Ortalama oran: artan oranlı bir vergi tarifesine göre ödenecek vergi miktarının bu                verginin hesaplandığı toplam matrah miktarıyla orantısıdır. Miktar büyüdükçe ortalama oran değişir, çünkü alınacak oranlar artmaktadır.

 

Tarife basamağı: matrahların karşısında yer alan oranların bulunduğu basamak.

 

Artma oranı: birbirini izleyen oranlar arasındaki fark bize artma oranını verir.

 

Yükseklik farkı: en küçük oranla en büyük oran arasındaki fark.

 

Uzunluk farkı: en küçük oranın karşısındaki matrah miktarı ile en büyük oran karşısındaki matrah miktarının arasında oluşan fark.

 

Marjinal oran: artan oranlı vergi dilimlerine göre matrah büyüdükçe vergi miktarında meydana gelen artışın matrahtaki artış miktarına oranıdır. Artan oranlı vergide her üst basamaktaki oran bize marjinal oranı verir.

                                                                                                   

zunluk farkı aynı kaldığında yükseklik farkı ne kadar büyük olursa bu durumda sert vergilendirme tarifesinden bahsedilir.

                                                                                                   

                                                                                                               

Yükseklik farkı aynı kalmak şartıyla uzunluk farkı ne kadar yüksek olursa artan oranlılık o kadar yumuşak bir seyir izler.

 

 

Vergi Tarifesi Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık